‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’; dat is de titel van het nieuwe coalitieakkoord. Stikstof is terecht een groot onderwerp in dit akkoord, en het kabinet heeft ambitieuze doelstellingen om de stikstofuitstoot drastisch te reduceren. Er komt zelfs een heuse minister voor Stikstof. Een kleine opluchting voor de boeren was, dat er in ieder geval in dit akkoord niet werd gesproken over het uitkopen van boeren of het halveren van de veestapel. Maar hoe gaan ze dan deze doelen realiseren? Bij Circular Values hebben we al jaren de oplossing.

Een citaat uit het akkoord: “We brengen natuur en landbouw in balans door de transitie naar kringlooplandbouw voort te zetten op het terrein van voer, mest, bodem, pacht, dierenwelzijn en daarbij behorende innovaties. Met inzet van reststromen in veevoer, vervanging van kunstmest door organische mest en een grondgebonden melkveehouderij sluiten we kringlopen. Hierover worden afspraken gemaakt met toeleveranciers en de verwerkende industrie.”

Bij Circular Values geloven we al jaren in kringlooplandbouw. Het is niet voor niets dat wij als eerste in Nederland de circulaire waarde van mest zagen en hiervoor passende oplossingen hebben ontwikkeld. We zagen dat er markt was voor het ontwikkelen en plaatsen van een stikstofstripper op het terrein van de melkveehouder, omdat het de boeren niet alleen een uitstootreductie oplevert, maar óók een reductie van kosten. Door het produceren van kunstmest op het erf zelf, levert het de boer zelfs geld op.

We weten dat het voor steeds meer melkveebedrijven hierdoor aantrekkelijk wordt om op deze manier te investeren in een duurzame landbouw, maar we weten ook dat voor kleine melkveebedrijven de aanschaf nog te kostbaar kan zijn. Daarom leveren we vanaf 2022 ook de Quadro 1: Een nieuwe compactere, zuinigere en betaalbaardere variant van Nederlands eerste stikstofstripper. Deze is al geschikt voor bedrijven vanaf 150 melkkoeien.

Het is jammer dat in het regeerakkoord er niks concreets beschreven staat over deze duurzame innovaties. Wij hebben al jaren hiervoor de oplossing waardoor onze landelijke stikstofuitstoot drastisch kan afnemen en hierdoor onze geweldige en kundige agrarische sector behouden blijft. Onze oproep aan de nieuwe minister van Stikstof is dan ook: “Bevorder innovatie, kies voor een lange-termijnoplossing om deze sector structureel te verduurzamen! Zorg ervoor dat deze sector wordt geïnformeerd over de mogelijkheden. En maak vervolgens de investering voor de boeren aantrekkelijker.” Alleen dan kunnen we omzien naar elkaar en vooruitkijken naar de toekomst. Want omzien naar elkaar betekent ook omzien naar de Nederlandse boerenbedrijven die al generaties lang de beste in hun vakgebied zijn, want die willen we graag behouden!

Chat via WhatsApp
1
Heeft u een vraag?
Goedendag,

Welkom bij Farmcubes, een product van Circular Values.
Kunnen wij u ergens mee helpen?