De kans dat de Europese Commissie een nieuwe derogatie gaat verlenen aan Nederland lijkt klein. Hierdoor mogen boeren niet meer dan 170 kg stikstof uit dierlijke mest per hectare uitrijden. Dit blijkt uit de uitspraak van landbouwminister Staghouder in de Tweede Kamer: “We zijn nog in gesprek, dat is al van grote waarde”,

Volgens betrokkenen wist de derde presentatie die Nederland gaf op maandag 13 juni over het zevende Actieprogramma Nitraatrichtlijnen de Europese Commissie niet te overtuigen. De EC is van mening dat Nederland die milieunormen moet aanpakken bij de bron. Er wordt van Nederland verlangd dat doeltreffend wordt ingegrepen met een duidelijk tijdpad, waarbij er zekerheid is dat geplande maatregelen ook worden uitgevoerd en effectief zijn.

 

Wat betekent dit voor de boer?

Met derogatie mag er 250 kg stikstof (N) per hectare uit dierlijke mest worden uitgereden. Dit is 80 kg N per hectare meer dan zonder derogatie. Naar schatting is er ongeveer 718.000 ha grasland in Nederland waarop nu derogatie van toepassing is. Wanneer men dit oppervlak vermenigvuldigt met verschil tussen wél of geen derogatie krijgen we: 718.000 x 80 kg N = 57.440.000 kg N meer plaatsingsruimte dan wanneer er geen derogatie toegepast mag worden. Vertaald per ton rundermest* geeft dit 14.360.000 ton meer mestafzet met als resultaat dat de mestafzetprijzen aanzienlijk zullen gaan stijgen.

Met een Farmcubes Quadro stikstofstripper kunt u inspelen op deze ontwikkeling en uw mestafzetkosten aanzienlijk verminderen. Door de stikstof eerst uit uw rundermest te verwijderen kunt u deze probleemloos uitrijden over uw eigen land, waardoor u deze niet meer hoeft af te zetten. De stikstof uit de mest wordt in de stikstofstripper omgezet in vloeibaar ammoniumsulfaat (ASL). Met de stijgende prijzen voor kunstmest in het achterhoofd kunt u hiermee dus ook nog besparen op de aanschaf van kunstmest.

Dit is hét moment voor de investering in een Farmcubes Quadro stikstofstripper waardoor u dus nooit meer afhankelijk bent van derogatie. En wanneer u nu een aanvraag doet profiteert u dit jaar nog van alle voordelen!

Ontdek meer: Quadro Stikstofstripper – Farmcubes
Configureren: Quadro Configurator – Farmcubes

Chat via WhatsApp
1
Heeft u een vraag?
Goedendag,

Welkom bij Farmcubes, een product van Circular Values.
Kunnen wij u ergens mee helpen?