Dit gebeurt naar aanleiding van een op 15 maart 2022 door de meerderheid gesteunde motie in de Tweede Kamer. Deze motie van D66 verzocht dat minister Staghouwer van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in Europa zou gaan pleiten voor versoepeling van de regels op het gebied van dierlijke eiwitten in diervoeders en het gebruik van kunstmestvervangers uit dierlijke mest, naar aanleiding van de stijging van de prijzen voor veevoer en kunstmest. Daarbij moet uiteraard rekening gehouden worden met milieu en voedselveiligheid.

Vooral soepelere regels voor de toepassing van kunstmestvervangers is zeer gunstig voor agrarische bedrijven die een stikstofstripper hebben of overwegen. Met deze installaties kan uit dierlijke mest of digestaat stikstof in de vorm van vloeibaar ammoniumsulfaat (ASL) worden gewonnen, wat een uitstekende kunstmestvervanger is. Naast een reductie van de stikstofuitstoot en afzetkosten van landbouwbedrijven levert dit een enorme bijdrage aan het terugdringen van het gebruik van fossiele kunstmest. De prijzen hiervan zijn de afgelopen tijd enorm gestegen en de verwachting is dat deze stijging door zal zetten. Het reduceren van de behoefte aan kunstmest past binnen het concept van kringlooplandbouw en zorgt ervoor dat Nederland en Europa minder afhankelijk wordt van de import van meststoffen en gas.

Met het stuk, wat minister Henk Staghouwer op maandag 21 maart 2022 heeft ingediend bij de Europese Unie, wil Nederland dat door de huidige situatie er een periode van ontheffing van tenminste 8 jaar voor het gebruik van kunstmestvervangers moet komen. Daarna moet een oplossing komen om die ontheffing definitief op te nemen in de Nitraatrichtlijn. Een aantal lidstaten steunt de Nederlandse oproep. De Europese Commissie heeft aangegeven er positief tegenover te staan, maar stelt nog wel voorwaarden. Het Nederlandse voorstel zal door technische experts verder worden uitgewerkt, zo is in de landbouwraad afgesproken. De ontheffingsperiode van 8 jaar is gekozen, omdat er volgens de minister grote investeringen moeten worden gedaan en er rekening gehouden moet worden met de terugverdientijd. “Om de industrie aan te moedigen te investeren, moet de ontheffing lang genoeg zijn om producenten hun investering te kunnen laten terugverdienen.” Ondertussen moet er dan worden gewerkt aan een oplossing voor de lange termijn, aldus de minister.

 

Bronnen:

AgriHolland Nieuws: D66 pleit voor soepeler toelating voor diermeel en kunstmestvervangers

Nederland wil acht jaar ontheffing voor kunstmestvervangers – Boerderij

Chat via WhatsApp
1
Heeft u een vraag?
Goedendag,

Welkom bij Farmcubes, een product van Circular Values.
Kunnen wij u ergens mee helpen?