Deze week is de aanvraag voor de subsidie voor groen-economisch herstel van start gegaan. Wij wijzen u graag op investeringsmogelijkheid D4.

D4 Mestvergistingsinstallaties Omschrijving

Het gaat hierbij om kleinschalige bedrijfsvergisters, die passen in het terugbrengen van de emissies van methaan en ammoniak op veehouderijbedrijven, doordat emissies niet ontstaan, worden afgevangen en verwaard en weer teruggebracht worden in de kringloop.

Subsidiabel

  • Maximale omvang vergisters is 25.000 ton mest
  • Voor Stikstof: Mono/Mestvergister per se met stikstofstripper;
  • Alle mestverwerkingsinstallaties voor de verdere verwerking van de vergiste mest waaronder stikstofstrippers tot een kunstmestvervanger en/of hoogwaardige meststoffen zoals compost, korrels, vloeibare stikstofhoudende kunstmeststoffen, etc. zodat de afzetmogelijkheden van het eindproduct worden vergroot. Deze kosten van de mestverwerkingsinstallatie zijn niet subsidiabel zonder daadwerkelijke aanschaf van een mestvergisting-installatie;
  • Bijbehorende installatiekosten.

 

Niet subsidiabel
Een mogelijk ook aan te sluiten mestscheidingsinstallatie hoort hier niet bij, dat is een aparte investering.

Let op! De opgewekte energie moet gebruikt worden door de eigen landbouwonderneming. Het worden van (netto) energieleverancier door deze investering is niet subsidiabel.

 

Dit betekent dat u voor de plaatsing van een stikstofstripper in combinatie met een (bestaande) mestvergistingsinstallatie ook aanspraak kunt doen op subsidie. Onze vernieuwde Quadro 2 is bijvoorbeeld uitermate geschikt voor deze toepassing. Wij vertellen u graag meer over de mogelijkheden. Bekijk daarnaast onze vernieuwde Quadro Productpagina, Quadro brochure en bijgewerkte Quadro 2 datasheet.

Voor meer informatie en het aanvragen van uw subsidie, kijk op de website van RVO.

Chat via WhatsApp
1
Heeft u een vraag?
Goedendag,

Welkom bij Farmcubes, een product van Circular Values.
Kunnen wij u ergens mee helpen?