Heeft u plannen om uw agrarische bedrijfsvoering te verduurzamen, dan kunt u kans maken op (een deel van) de financiering vanuit het Investeringsfonds Duurzame Landbouw (IDL) bij het Nationaal Groenfonds. Het IDL is een pilot gefinancierd door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) met een fondsvermogen van 9 miljoen euro. Maar liefst 35 agrarische bedrijven kunnen dit jaar een beroep doen op het IDL.

Het Nationaal Groenfonds speelt hiermee in op duurzame initiatieven vanuit de sector zelf. ‘Wij financieren projecten die bijdragen aan de kwaliteit van onze groene leefomgeving in de breedste zin van het woord. Het IDL helpt ons de boeren en tuinders financieel nog eens extra te ondersteunen bij hun stappen naar verduurzaming’, aldus Jean Paul Schaaij, directeur van het Nationaal Groenfonds.

Op de site van het National Groenfonds kunt u aan de hand van een checklist bepalen of het zinvol is om een aanvraag te doen voor het investeringsfonds. Komt u in aanmerking? Vul dan het aanvraagformulier in op de website en u wordt door de commissie beoordeeld op duurzaamheid.

Het verlagen van de emissie van broeikasgassen met in het bijzonder stikstof is één van de belangrijkste gestelde doelen van het investeringsfonds. Onze Farmcubes stikstofstrippers kunnen u helpen bij het realiseren van dit doel. Neem vrijblijvend contact met ons op en vraag naar de mogelijkheden.

 

Meer informatie

Investeringsfonds Duurzame Landbouw (Website)

Farmcubes Stationaire Stikstofstripper (Datasheet)

Farmcubes Mobiele Stikstofstripper (Datasheet)

Farmcubes Quadro (Video)

Chat via WhatsApp
1
Heeft u een vraag?
Goedendag,

Welkom bij Farmcubes, een product van Circular Values.
Kunnen wij u ergens mee helpen?