Mestraffinage door het inzetten van een meststripper kan een grote bijdrage leveren aan het oplossen van het stikstofprobleem van de melkveehouderij, stelt DLV Advies. Met de techniek wordt de stikstof die in de vorm van ammoniak in drijfmest of digestaat aanwezig is gebonden in een stikstofconcentraat. Het maakt het mogelijk om bij de bemesting de beschikbare stikstof op het bedrijf gerichter in te zetten bij de bemesting. Dat is met name een voordeel wanneer de geconcentreerde ammoniumstikstof als kunstmestvervanger aangewend mag worden binnen de Europese regelgeving.

Bij het uitrijden van drijfmest gaat een deel van de stikstof verloren in de vorm van ammoniak die vervliegt. Door het gebruik van een stripper wordt het vervluchtigen van de ammoniak voorkomen. Voordat mest door een meststripper kan worden geleid, moet deze worden gescheiden in een dunne en dikke fractie. De dunne mestfractie met vooral minerale stikstof gaat door een stripkolom die de ammoniakale stikstof uit de mest vastlegt in ammoniumsulfaat waardoor deze niet meer kan vervliegen. Het fosfaat, de organische stikstof en kali blijven in het effluent achter en kunnen als basismeststof op het bedrijf worden benut.

bron: DLV Advies, 23/03/20

Geef een reactie

Chat via WhatsApp
1
Heeft u een vraag?
Goedendag,

Welkom bij Farmcubes, een product van Circular Values.
Kunnen wij u ergens mee helpen?