Mineralenconcentraat op maat

Verminderen van emissies naar bodem, lucht en water en tegelijkertijd het rendement van de akkerbouwers en veehouders in Noord-Nederland versterken. Dat is het doel van het project ‘mineralenconcentraat op maat’ waarmee DLV Advies En Circular Values Bv de komende jaren in de drie noordelijke provincies aan de slag gaat. 

De kern van het project draait om integratie en doorontwikkeling van de mestkraker en ammoniakstripper in de veehouderij- en akkerbouwsector in Friesland, Groningen en Drenthe. Waardevolle grondstoffen worden aan de mest onttrokken voor de productie van bodemverbeteraars en de productie van minerale meststoffen (mineralenconcentraat op maat).

Samenwerking veehouders en akkerbouwers
Het proces draait nu op testniveau op enkele praktijkbedrijven in Nederland. De resultaten zijn zeer bemoedigend en nodigen uit om het productieproces op boerenerven te lanceren en naar praktijkomvang op te schalen. Het project zet hierop in. In elk van de drie noordelijke provincies is een agrarische projectpartner die als ‘pionier’ met een meststripper/mestkraker  de mest gaat bewerken. Daarnaast wordt de samenwerking gezocht met een groep van 25 tot 60 overige veehouders en akkerbouwers per provincie, die rondom de pionier mest laten verwerken dan wel concentraten zullen ontvangen.

De komende jaren wordt onderzoek gedaan naar welke zuren in welke concentratie gebruikt kunnen worden om met de mestraffinage een betere kunstmest te produceren. Er wordt een levenscyclusanalyse gemaakt van mestfracties om te beoordelen hoe duurzaam en economisch interessant het product is.

Het beoogde eindresultaat van dit project is het ontwikkelen van een marktconcept waarmee de veehouders, op hun eigen erf, van dierlijke mest een hoogwaardig samengestelde kunstmest kunnen produceren dat voor de veehouders en naburige akkerbouwers eenvoudig toepasbaar is in de bemesting van meerdere gewassoorten.

Het project loopt tot 2021. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door:

Geef een reactie

Chat via WhatsApp
1
Heeft u een vraag?
Goedendag,

Welkom bij Farmcubes, een product van Circular Values.
Kunnen wij u ergens mee helpen?