Producten

Farmcubes is een concept wat past op ieder veehouderijbedrijf. Afhankelijk van uw keuze worden er verschillende producten gemaakt.

 

 

 

Stikstof

Een belangrijke nutriënt binnen bemesting is stikstof. Wat is nu mooier dan zoveel mogelijk hiervan uit eigen mest te benutten. Met andere woorden; maak uw eigen kunstmestvervanger. Binnen de huidige wetgeving biedt de vorm van stikstof zoals deze uit Farmcubes wordt geproduceerd veel perspectief. Dus geen kunstmest aankopen, maar zelf produceren.

 

 

 

Fosfaat

Een eindige grondstof, maar vooral iets waar er op bepaalde plaatsen in de wereld een overschot van is. Met de keuze voor het fosfaat-cube wordt er een zoveel mogelijk anorganische fosfaat gevormd. Dit kan in de nabije toekomst ingezet worden voor de productie van kunstmest. Ook de chemische industrie kan gebruik maken van deze vorm van fosfaat. Voor de veehouderij is het vooral het separeren van fosfaat van de mest een voordeel. in een kuub mest zit tussen de 1,5 en 5 kg fosfaat. Dwz 0,15-0,5%! Sterk verdund dus. Als je dit weet te scheiden van  het grote volume, is er veel voordeel te behalen.

 

Organische stof

Door Farmcubes toe te passen op uw bedrijf, zorgt u niet alleen voor onafhankelijkheid, kostenreductie, kunstmestproductie, maatschappelijke acceptatie en energieproductie, maar ook behoud van organische stof op uw land. U voert nauwelijks organische stof af en voldoet toch aan de wet- en regelgeving. Dit is nu al een belangrijk en vaak onderschat element voor de bodemgezondheid, maar zeker in de toekomst. Waar we meer van ons land willen halen aan product met een steeds scherpere bemestingsnorm.

 

 

 

Duurzame energie

Dit wordt geproduceerd door monovergisting. Er wordt energie geproduceerd in 2 vormen; elektriciteit en/of warmte. deze kunnen worden ingezet voor andere blokken binnen Farmcubes. Maar ook voor andere activiteiten op het bedrijf.

Kies de Farmcube(s) die bij u past!!

Informatie over Farmcubes

Klik Hier

Informatie over Farmcubes

Klik Hier

Informatie over Farmcubes

Klik Hier

Farmcubes. Dat levert u veel meer op!

Sluit Menu