Achtergrond

Wie zijn wij

Farmcubes is een onderdeel van de Circular Values BV. We zijn een dynamisch bedrijf met veel kennis en ervaring op het gebied van mestverwerking. Bekijken het vanuit de ogen van de afnemer van de mestproducten. Maken wat er wordt gevraagd. Klinkt logisch maar wordt in vele gevallen niet gedaan. Wij gaan samen met de veehouder bekijken waar de behoefte ligt en welk proces daarbij het beste past.

Mineralen

Mest zit vol met waardevolle nutriënten en componenten. Echter zit het in een waterige fractie. Wij halen die componenten uit de mest die veelal op het bedrijf te veel zijn, namelijk stikstof en/of fosfaat.

Hierdoor ontstaan hoog geconcentreerde producten waardoor de kosten afzet van deze nutriënten sterk worden gereduceerd en zelfs een opbrengst worden.

Decentrale aanpak

mestbewerking kun je in de primaire sector verdelen in 2 categorieën. Centrale en decentrale aanpak. Centrale aanpak is op grootschalige manier mineralen verwerken en mest vergisten. Het voordeel hiervan is dat schaalvergroting positief werkt op de businesscase en men tegen lagere kosten mest kunt verwerken. Nadeel is dat er meer en meer weerstand komt van uit de maatschappelijke hoek. Steeds meer burgers keren zich om allerlei redenen zoals transport en geur tegen centrale mestverwerking.

Wij kiezen voor het 2e spoor, namelijk decentrale verwerking. Als men een oplossing kunt bieden voor zowel mineralen als methaan op boerderijniveau zal het maatschappelijk draagvlak daar alleen maar groter door worden. De veehouderij wordt dan gezien als leverancier van duurzame energie en producent van hoogwaardige meststoffen. Dit draagt bij aan een positief imago. Farmcubes voorziet in het 2e spoor.

Informatie over Farmcubes

Klik Hier

Informatie over Farmcubes

Klik Hier

Informatie over Farmcubes

Klik Hier

Modulaire opbouw

Het modulair kunnen opbouwen van diversen componenten om mest te verwaarden zal veel veehouders aanspreken. Allereerst om eenvoudig te kunnen kiezen tussen verschillende componenten. Eerst vergisten en later raffineren of eerst dikke fractie verwerken en later na bedrijfsuitbreiding ook de dunne fractie, etc.

Dit geeft de veehouders tevens ruimte in zijn investeringsmogelijkheden.

De veehouder kan de investeringen in verschillende jaren/momenten uitvoeren en daarmee de hoogste belastingvoordelen benutten. Ook risicomanagement speelt een rol. De mogelijkheid tot gefaseerde aanschaf, spreidt de veehouder de risico’s. Innovatie op het gebied van mest gaat snel.

Door niet een volledig uitgekristalliseerd apparaat te leveren, geeft de veehouder de mogelijkheid om op een later tijdstip de nieuwste innovatie toe te passen. Alles tegelijk kan natuurlijk ook. Farmblocks ontwikkelt en produceert geen techniek, maar zet de meest economische interessante in. Dit is een dynamisch geheel. Zodra er een andere interessantere techniek beschikbaar is, kan deze ingepast worden. Uiteraard zonder afbreuk te doen aan het modulair concept. De leverancier van de techniek past hun techniek toe op de door Farmblocks aangeven minimale eisen (aansluitingen, oppervlakte, etc.). de veehouder heeft dus 1 aanspreekpunt nodig voor al zijn vragen/wensen

Samengevat:

  • Flexibiliteit
  • modulair
  • Investeringsvrijheid
  • Optimale belastingvoordeel
  • Risicobeperking
  • Toepasbaar op alle bedrijven (groot, klein, we of geen energieproductie, etc)
  • Ontzorgen
  • 1 aanspreekpunt voor vergisting en raffinage

Farmcubes. Dat levert u veel meer op!

Sluit Menu